Språk

 

Ansattoversikt


Alta videregående skole

Ansatte i avdelingen Alta videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Miljøteraapeut 78 96 48 49
1, Legge til rette for aktiviteter, trivsel, trygghet, godt miljø 2, God voksenrolle og voksenkontakt 3, Forebyggende arbeid- rusfritt miljø 3, Motivere for lekser, skole 4, Oppsøkende arbeid for elever, søke kontakt for gode samtaler