Språk

 

KORONAINFORMASJON - Alta vgs

Klikk for stort bilde

På denne siden vil du finne oppdatert informasjon om hva skolen gjør i forhold til koronaviruset. Siden vil bli fortløpende oppdatert.

Søndag 15.03.2020

Til elever: Nytt kommunikasjonsverktøy er på vei! Du som elev i Troms og Finnmark fylkeskommune (TFFK) vil snart motta en SMS med avsender TFFK
I meldingen vil du motta en aktiveringskode og bli bedt om å besøke siden https://passord.tffk.no/ 
Her må du aktivere din TFFK brukerkonto.

Når du har laget deg et passord kan du logge på med ditt nye TFFK brukernavn og passord på www.office.com hvor du vil få tilgang til Office 365 og TEAMS

Når alle er registrert, vil lærerne bruke disse verktøyene til videosamtaler og samskriving. Dette vil forenkle kommunikasjonen i undervisningen. Mvh studierektor Tine Klevstad

 

Søndag 15.03.2020 kl 12:50

Viktig info: Pga påvist coronasmitte hos en av våre elever, blir noen elever og en klasse satt i hjemmekarantene fra i dag og til 29/3. Disse får en særskilt melding. Følg Folkehelseinstituttets råd her. Alle lærere skal i samme periode ha hjemmekontor (de er ikke satt i karantene). Det er SVÆRT VIKTIG at du overholder karantenebestemmelsene. På den måten bidrar du til å stoppe videre smitte i befolkningen. For alle: Ta kontakt med din fastlege dersom du i denne perioden blir syk. Ved spørsmål: Ta kontakt med Tine Klevstad 95101944.

13.03.2020 kl 1515

Timeplanen og fjernundervisning er din skolehverdag framover. Det vil bli ført fravær som vanlig ut i fra hvem som er ikke er logget på. Kravet om fraværsmelding ved sykdom (se info tidligere gitt) gjelder fortsatt.

 

Vi har nå erfart vårt første døgn med stengt skole. Etter beste evne er undervisningen lagt inn i Itslearning med dagens gjøremål for elevene. Vi har også erfart hvordan dere elever er delaktig og aktiv i det som er planlagt. Vi lærer alle nå hvordan fjernundervisningen best kan legges opp. Fra neste uke vil vi passe på at arbeidsmengden som planlegges er rimelig for hver elev og at vurderingssituasjoner blir jevnt fordelt utover denne perioden. Vi ønsker alle en riktig god helg!

 

12.3.2020 kl 1518 

 

Myndighetene har innført strenge tiltak for å unngå videre smitte av Korona-viruset.

 

For Alta vgs får det følgende konsekvenser:

  • Skolen er stengt.
  • Vår oppgave nå er å sikre elevene opplæring og grunnlag for standpunktfastsettelse i avsluttende fag.
  • All undervisning tilbys fra fredag 13.3 2020 som nettundervisning via læringsprtalen ItsLearning. Alle fag vil ha undervisningsopplegg knyttet til hver undervisningstime i henhold til ordinær timeplan. Elevene må derfor logge seg inn i Itslearning til hver undervisningstime. Der vil det ligge dagens opplegg. Hvis faglærer ønsker/trenger å kommunisere via lyd/bilde med større elevgruppe, vil elevene bli orientert om det. Per i dag vil lærere bruke Facetime, Messenger og chat-funksjonen i Itslearning og lignende – dvs de kanaler som hver og en enkelt har tilgang på. Vi jobber med en ny felles kommunikasjonsløsning for lyd/bilde som vi vil ta i bruk straks dette er klart.
  • Lærerne jobber nå med å finne gode undervisningsopplegg som en erstatning for planlagte praktiske øvelser i henhold til læreplanmål. Informasjon om dette vil kommuniseres i Itslearning
  • Skolebygget vil være åpent kl 08-15:30 fredag. Elever som ikke har hentet sine lærebøker, pc og lader kan hente dette i denne perioden.
  • Borteboerelever skal reise hjem. Grunnen er at skolen ikke vil kunne ivareta elever og deres fysiske/psykiske helse i denne perioden. Skolen vil dekke elevers utgifter til hjemreise ved innlevering mot kvittering.
  • Dersom noen elever ikke har tilgang på WiFi (trådløst nett) hjemme, ber vi dere ta kontakt med studierektor Tine Klevstad
  • Spørsmål knyttet til opplæring og alt dette kan rettes til studierektor Tine Klevstad

 

12.03.2020 kl 10:15

Følgende sms er sendt alle elever: Alta VGS permitterer alle elever fom 4.time og ut skoledagen i dag. Skolen trenger å forberede undervisning dersom skolen blir stengt som et smitteverntiltak vedr koronaviruset. Det er vanlig undervisning i morgen fredag. Alle elever må i dag ta med hjem alle lærebøker, pc og lader. Rektor

 

12. mars 2020 kl 0830 (kun korrigeringer - ingen nye tiltak)

Vårt bidrag er å hindre spredning av viruset, med de negative konsekvensene det kan få for skolen vår og Altasamfunnet. Det er helsemyndighetene i kommunen som kan beslutte om en skole bør stenges midlertidig som følge av koronaviruset. Skoleeier rådfører seg med helsemyndighetene ved behov.

Forebygging av smitte

Det aller viktigste tiltaket som alle kan gjøre er å forebygge smitte. Korona smittes via dråpesmitte.  Vask hendene ofte og grundig, og bruk hånddesinfeksjon når håndvask ikke er mulig.  Bruk papirlommetørkle foran munn og nese når du hoster eller nyser, eller bruk albukroken dersom du ikke har papirlommetørkle tilgjengelig. Ikke ta deg i ansiktet med hendene.

Fravær

Regjeringen melder at elever som har fravær av helsemessige grunner ikke trenger å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet sitt.

For Alta videregående skole betyr dette at foreldre/foresatte til elever under 18 år melder elevens sykdomsfravær til kontaktlærer (sms eller epost) eller melder dette via Hypernet/Skolearena. Elever over 18 år melder selv. Ordningen gjelder ut skoleåret.

Elever og ansatte som de siste 14 dager har vært på reise i et område med utbredt spredning av koronavirus, skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Du finner oversikt over områder med utbredt spredning her:  https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/omrader-med-vedvarende-spredning-av-koronaviruset-coronaviruset/

Opplæring

Tiltak kan endres raskt. Skolen vil sikre at elevene får mest mulig undervisning dersom elever og/eller ansatte settes i karantene eller skolen stenges. Et av tiltakene vil være bruk av digitale læringsplattformer (It`s learning/lyd/bilde)

Alle utenbys skoleopplegg for elever og lærere og alle tjenestereiser er stanset.

Eksamen

Hvis skoleeier må avlyse eksamen i mai og juni 2020 på grunn av koronaviruset, vil elevene likevel få vitnemål. Dette gjelder ikke privatister da de ikke har standpunktkarakter, og dermed må ha en eksamen for å få karakter.

Lenker:

Folkehelseinstituttets temaside om koronavirus: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Utdanningsdirektoratets informasjonsside for skoler og barnehager om koronaviruset: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/

Folkehelseinstituttets informasjon til skoler: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/informasjon-til-skoler-skolefritidsording-og-barnehager/

Helsedirektoratets plakater og informasjonsmateriell: https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/plakater-og-informasjonsmateriell#plakat-koronainformasjon-til-reisende

Helsedirektoratets informasjon til barn og unge om det nye koronaviruset: https://www.youtube.com/watch?v=v1W249tl1vA&feature=youtu.be

Kontaktpersoner

Tine Klevstad
Studierektor SF
78 96 45 08