Språk

 

Velkommen til Alta videregående skole - skolestart høsten 2019

Elever i glassgata - Klikk for stort bilde

Velkommen til ett nytt skoleår på Alta videregående skole! Oppmøte i skolens  auditorium - NAUD etter oppsatt plan mandag 19. august.

Plan for dagen

Etter en velkomsttale av rektor samt presentasjon av rådgivere, ledere og andre støttefunksjoner, vil kontaktlærerne ta klassen med til klasserommet. Klasseliste vil bli presentert ved oppslag i servicetorget samt ved opprop i auditoriet.

VG1 Studieforberedende utdanningsprogram

Oppmøte Kl 0830 i NAUD.

 • Vg1 studiespesialisering
 • Vg1 Idrettsfag
 • Vg1 Musikk dans drama
 • Vg1 Medier og kommunikasjon
 • Vg0 forberedende kurs for minoritetsspråklige

 

VG1 Yrkesforberedende utdanningsprogram

Oppmøte kl 1000 i NAUD.

 • Vg1 Yrkesforberedende programfag (design/håndverk, helse/oppvekst, restaurant/matfag, service/samferdsel, teknisk/industriell produksjon, byggfag, elektro)

 

VG3 Studieforberedende utdanningsprogram


Oppmøte til bokutlevering fra kl 1030. Se plan (PDF, 186 kB)

Oppmøte Kl 12 i NAUD.

 • Vg3 studiespesialisering
 • Vg3 Idrettsfag
 • Vg3 Musikk/drama
 • Vg3 Medier og kommunikasjon
 • Vg3 påbygning

 

VG2 Studieforberedende utdanningsprogram

 

Oppmøte Kl 13 i NAUD

 • Vg2 studiespesialisering
 • Vg2 Idrettsfag
 • vg2 Musikk/drama
 • vg2 Medier og kommunikasjon

 

VG2/VG3 Yrkesforberedende utdanningsprogram

Oppmøte kl 14 i NAUD

Vg2 yrkesforberedende og

Vg3 yrkessjåfører

 

Utdeling av læremidler, pc og fotografering 19. - 21. august 2019 : Plan  (PDF, 186 kB)
 

 

Skoleplassen er avhengig av oppmøte 1. skoledag

Vi gjør oppmerksom på at dersom du ikke møter opp første skoledag, og heller ikke har gitt beskjed og avtalt noe annet i forkant, vil du miste skoleplassen din!

Hvor finner jeg informasjon om skoleruta, timeplan, skolebøker osv?

På skolens hjemmeside www.alta.vgs.no/om-skolen/dokumenter/ finner du informasjon. Les også skolens elevhåndbok  (PDF, 2 MB)

Trenger du et sted å bo og vil søke elevboliger eller på vertsfamilie?

Dersom du er borteboer og trenger et sted å bo, kan du søke om hybel på skolens elevboligere eller i vertsfamilie. Les mer om tilbudene på http://www.alta.vgs.no/tjenester/elevboliger/. Elevboligene åpner for innflytting lørdag 17. august kl 1000. Det blir  møte for borteboende elever og foresatte i skolens kantine kl 1400 samme dag. 

 

Dokumenter som skal leveres 1. skoledag


Elevopplysningsskjema (PDF, 153 kB)

Disse skal leveres innen første skoledag. Det er viktig at du får underskrift av dine foreldre på skjemaet dersom du er under 18 år.  

Leie av PC 

Dersom du mangler bærbar datamaskin til bruk i opplæringen, kan dette leies av Finnmark fylkeskommune. Les mer om ordningen på https://www.ffk.no/opplaring/elevtjenester/elev-pc/.

Skoleskyss

Dersom du bor mer enn 6 km fra skolen har du rett til skoleskyss. Du finner mer informasjon om og kan søke om det etter 1. august via http://www.snelandia.no/skoleskyss/generelt

 

Dersom det er noe du lurer på, kan du kontakte oss på telefon 78 96 45 00 eller e-post:

altavgs-postmottak@ffk.no.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen som elev ved skolen!

 

Med vennlig hilsen

 

Inger Persen

Rektor