Språk

 

Alta vgs Timeplaner

Du finner timeplan som hurtigtast T øverst på hjemmesiden.

Skriv inn navnet på din skole: Alta vgs og filtrer på ønsket klasse, elev, lærer eller rom

Timeplanens rammer

Elevene har 190 skoledager i året. Skolen har økter på 60 minutter med pause mellom hver økt. Skoledagen starter kl. 08:25 og slutter vanligvis 16:10. Timeplaner ligger på skolens hjemmeside. Endringer forekommer jevnlig, og timeplanen må derfor sjekkes hver dag.

Det er lagt inn møtetid tirsdager kl. 10:45. Denne brukes annenhver uke til basistimer der elever og kontaktlærere møtes og tar opp forhold knyttet til klassens læringsmiljø, og annenhver uke til arbeid med elevråd/elevdemokrati. I tillegg er det møtetid torsdager kl. 14:10/14:30 som kan berøre deg som elev.