Språk

 

Alta videregående skole

Bilde av Alta vidergående skole i februarsol - Klikk for stort bilde

Alta videregående skole er fylkets største skole med i overkant av 1000 elever, i overkant av 200 ansatte og 31.000 m² bygg. Skolen ligger sentralt til, ca 10 min gange fra sentrum. Alta ungdomsskole, Sandfallet skole, Finnmarkshallen og rådhuset ligger i umiddelbar nærhet. Skolen består av flere bygg. Administrasjonen holder til  i Skoleveien, mens programområdene for de «tunge» yrkesfagene ligger i Gymnasveien, ca 100 m unna. Her ligger også elevheimen. 

Visjon

Skolens visjon er å være en nordområdeskole som utvikler kompetanse, stolthet og identitet med utgangspunkt i Finnmark og nordområdene.

Skolens historie

Skolens historie strekker seg tilbake til 1948. På etterjulsvinteren ble det startet opp yrkeskurs som var forløperen til yrkesskolen.  I april samme år besluttet Stortinget at Finnmarks første gymnas skulle legges til Alta, og i september samme år kom Finnmark offentlige gymnas i gang her. I 1968 ble det hetende Alta Gymnas. Da man ikke lengre kunne bruke benevnelsen "gymnas, skiftet skolen i 1980 navn til Holstbakken videregående skole. I 1959 fikk Alta yrkesskole fast status, og endret i forbindelse med ny struktur i 1976 navn til Alta videregående skole. Høsten 1995 ble de to skolen slått sammen under navnet Alta videregående skole.

Dagens tilbud

I dag kan skolen tilby alle programfag utenom naturbruk på vg1. Hovedskolen ligger i Skoleveien 15 og her finner du studiespesialisering, påbygning til generell studiekompetanse, musikk/dans/drama, medier/kommunikasjon, idrett, design og håndverk, restaurant- og matfag, service og samferdsel og helse og sosialfag.

I Gymnasveien finner du elektrofag, teknikk og industriell produksjon, byggfag samt transport og logistikk. Landslinjen for yrkessjåfører har teoriundervisning i Gymnasveien og praktisk undervisning på Lathari. 

Skolen har egen kursavdeling – OPUS - som tilbyr ulike kurs som gir videregående utdanning for voksne, bl.a. kurs for barne- og ungdomsarbeidere og helsefagarbeidere på kveldstid, som fører til studiekompetanse for voksne. OPUS tilbyr også ulike kurs tilpasset næringslivets behov.

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Tine Klevstad
Studierektor SF
78 96 45 08
Ann Kristin Strøm
Personal- og administrasjonsleder
78 96 45 03
Inger Berit Persen
Rektor
78 96 45 02
Lillian Beathe Selnes
Studierektor Individuell opplæring
78 96 45 09
Jon Vidar Bull
Studierektor yrkesfag
78 96 45 06