Språk

 

Alta videregående skole

Bilde av Alta vidergående skole i februarsol - Klikk for stort bilde

Alta videregående skole er fylkets største skole med i overkant av 1000 elever, i overkant av 200 ansatte og 31.000 m² bygg. Skolen ligger sentralt til, ca 10 min gange fra sentrum. Alta ungdomsskole, Sandfallet skole, Finnmarkshallen og rådhuset ligger i umiddelbar nærhet. Skolen består av flere bygg. Administrasjonen holder til  i Skoleveien, mens programområdene for de «tunge» yrkesfagene ligger i Gymnasveien, ca 100 m unna. Her ligger også elevheimen. 

Visjon

Skolens visjon er å være en nordområdeskole som utvikler kompetanse, stolthet og identitet med utgangspunkt i Finnmark og nordområdene.

Skolens historie

Skolens historie strekker seg tilbake til 1948. På etterjulsvinteren ble det startet opp yrkeskurs som var forløperen til yrkesskolen.  I april samme år besluttet Stortinget at Finnmarks første gymnas skulle legges til Alta, og i september samme år kom Finnmark offentlige gymnas i gang her. I 1968 ble det hetende Alta Gymnas. Da man ikke lengre kunne bruke benevnelsen "gymnas, skiftet skolen i 1980 navn til Holstbakken videregående skole. I 1959 fikk Alta yrkesskole fast status, og endret i forbindelse med ny struktur i 1976 navn til Alta videregående skole. Høsten 1995 ble de to skolen slått sammen under navnet Alta videregående skole.

Dagens tilbud

I dag kan skolen tilby alle programfag utenom naturbruk på vg1. Hovedskolen ligger i Skoleveien 15 og her finner du studiespesialisering, påbygning til generell studiekompetanse, musikk/dans/drama, medier/kommunikasjon, idrett, design og håndverk, restaurant- og matfag, service og samferdsel og helse og sosialfag.

I Gymnasveien finner du elektrofag, teknikk og industriell produksjon, byggfag samt transport og logistikk. Landslinjen for yrkessjåfører har teoriundervisning i Gymnasveien og praktisk undervisning på Lathari. 

Skolen har egen kursavdeling – OPUS - som tilbyr ulike kurs som gir videregående utdanning for voksne, bl.a. kurs for barne- og ungdomsarbeidere og helsefagarbeidere på kveldstid, som fører til studiekompetanse for voksne. OPUS tilbyr også ulike kurs tilpasset næringslivets behov.

Test av Rombestillingsskjema Alta vgs

Felt merket med * må fylles ut

 

 

 

Avtale om utlån av lokaler og utstyr Alta vgs  			
1.	Avtalen gjelder leie av lokaler, utstyr og eventuelt nødvendig personell ved Alta videregående skole i Alta.

2.	Formål ved leie er: Konferanse: Mobbing og observasjoner - hva foregår under radaren?


3.	Avtalen omfatter følgende lokaliteter: Auditorium NAUD, konferanseutstyr (videokanon, lerret, mikrofoner). Tilstøtende lokaler

4.	Kontaktperson hos utleier:					
Andreas Fors Haugen, kjøkkenansv. 				Telefon: +47 78 96 46 00
Stein Are Arnesen, driftsleder				Telefon: +47 78 96 45 10
Jon Vidar Bull, studierektor 					Telefon: +47 78 96 45 06

5.	Ansvarlig kontaktperson hos leietaker:					
(navn) …………………………………………………………..  Telefon: ………………………………
Nattevakt/brannansvarlig, jfr pkt. K: …………………………………tlf.: …………………….
Informasjon vedr. nattevakt/brannansvarlig kan sløyfes hvis leieforhold innebærer tilstedeværelse av personell fra Alta videregående skole. 

6.	Avtalen gjelder følgende dag(er) ………………………………………………. og klokkeslett ………… i perioden fra ………………… til …………………

7.	Leiepris omfatter følgende forhold:
Teknikerbistand:		kr. 750,- per time	
Lokaler og utstyr: 		kr. 6 000,- per dag

1)	Antall timer er redusert med 6 timer i forhold til opprinnelig antall.
Leiepris faktureres leietaker umiddelbart. Punkt J og H under generelle betingelser utgår. Bruk av lokalene etter alarmtid avklares i forkant. 
 
8.	Generelle betingelser:
A.	Leietaker har kun adgang til de rom som inngår i leieavtalen og til nødvendige transportarealer.
B.	Leietaker har kun tillatelse til å bruke utstyr som er avtalt, og i tråd med opplæring som er gitt. Skader som måtte oppstå som følge av brudd på forannevnte vil være leietakers ansvar.
C.	Leietaker er ansvarlig for at uvedkommende ikke får adgang til skolens lokaler
D.	Nødvendige nøkler kvitteres ut hos driftsavdeling og innleveres straks leieforholdet opphører.
E.	Leietaker er økonomisk ansvarlig for eventuelle tap, skader og tyveri som påføres utlånte nøkler, nøkkelkort, rom, inventar og øvrig utstyr. Tap, skader og tyveri skal straks meldes til utleier. 
F.	Røyking er kun tillatt på henviste røykeplasser utendørs
G.	I den avtalte leieperioden vil leietaker måtte vike for skolens egen bruk av lokalene. Leietaker vil bli varslet om dette senest en uke i forveien.

H.	Utleie skjer normalt på ukedager (mandag – fredag) når skolen er åpen. 
Leietaker skal være ut av bygget kl. 20:30 (andre tidspunkt kan avtales særskilt med utleier).
I.	Utleie i helger og i perioder når skolen ikke er åpen, må avtales særskilt med utleier. 
J.	Leie/depositum faktureres kvartalsvis før leieforholdet iverksettes. 
K.	Leietaker skal normalt selv gjøre rent etter seg. Kontakt vaktmester for evt. lån av rengjøringsutstyr. Rom skal forlates i samme stand som ved overtakelsen.
L.	Leietaker er ansvarlig for at brukerne blir gjort kjent med branninstruks, plassering av brannslukningsutstyr og rømningsveier. Når utleierom brukes i forbindelse med overnatting, skal leietaker oppnevne egen brannansvarlig/nattevakt.
M.	Leietaker er ansvarlig for evt. personskader på egne brukere og forsikring av disse.

Alta, 24.07.2018

Alta videregående skole /
Álttá joatkkaskuvla 
………………………………………           		Jon Vidar Bull
								studierektor
leietaker						utleier	
								Kopi: 	Stein Are Arnesen, driftsleder
		Heidi Solbakken, fagutvikler RM
Felt merket med * må fylles ut
Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Tine Klevstad
Studierektor SF
78 96 45 08
Ann Kristin Strøm
Personal- og administrasjonsleder
78 96 45 03
Inger Berit Persen
Rektor
78 96 45 02
Lillian Beathe Selnes
Studierektor Individuell opplæring
78 96 45 09
Jon Vidar Bull
Studierektor yrkesfag
78 96 45 06