Språk

 

Kontakt oss Alta vgs

Du kan kontakte oss på

 
 • telefonnr 789 64 500
 • mail: altavgs-postmottak@ffk.no

Postadresse

Alta videregående skole
Postboks 1604
9509 Alta

Besøks- og leveringsadressene

 • Skoleveien 15, 9510 Alta (hovedskolen),
 • Gymnasveien 2, 9510 Alta,
 • Gymnasveien 4, 9510 Alta (elektrobygget),
 • Gymnasveien 16, 9510 Alta (elevheimen).

Fakturaadresse

Alta videregående skole er del av Finnmark fylkeskommune som benytter elektronisk fakturabehandling i ELMA-registeret og EHF-format. I den anledning ber vi om at alle fakturaer blir sendt til fakturaadressen:

Org nr 964 994 218
Finnmark fylkeskommune
Alta videregående skole
Administrasjon (eller Avdeling YF, Avdeling SF, Avdeling BA osv.)
Postboks 701
9815 Vadsø

For de ulike enhetene brukes følgende format for referanse (se eksempler): 

BA-v/(navn på bestiller fra bygg og anleggsteknikk)
TIP-v/(navn på bestiller fra teknikk og industriell produksjon)
Bibliotek-v/(navn på bestiller)
Drift-v/(navn på bestiller)
Elevbolig-v/ (navn på bestiller)
osv.

Ved prosjekter skal referanse også inneholde enten prosjektnavn eller prosjekt nr.

Fakturaene må være tydelige og lesbare og i henhold til standard og kravene som stilles til fakturainnhold:

 • Foretaks-/organisasjonsnummer
 • Fakturanummer
 • Fakturadato
 • Forfallsdato
 • Kid-nummer (der dette benyttes)
 • Fakturabeløp
 • Bankgironummer
 • Spesifisering av merverdiavgift
 • Referanse (se eksempler ovenfor)
 • Leveringsadressen