Språk

 

Oversikt over telefonnr til skolens avdelinger

 

Sentralbordet      789 64 500

Vaktmester          789 64 879

Gymnasveien      789 64 890

Elektrobygget      789 64***, finnes ikke fellesnummer

Elevheimen         789 64 543

Opus                   789 64 550   

Yrkessjåfør         789 64 655