Språk

 

Post-, besøks- og fakturaadresse

Alta videregående skole er del av Finnmark fylkeskommune som benytter elektronisk fakturabehandling. I den anledning ber vi om at alle fakturaer blir sendt til fakturaadressen:

Postadresse

Alta videregående skole
Postboks 1604
9509 Alta

Besøksadressene:

 • Skoleveien 15, 9510 Alta (hovedskolen),
 • Gymnasveien 2, 9510 Alta,
 • Gymnasveien 4, 9510 Alta,
 • Gymnasveien 16, 9510 Alta (elevheimen).

 

Fakturaadresse

 

Org nr 964 994 218


Finnmark fylkeskommune
Alta videregående skole
Avdeling [og navn på avdeling]
Postboks 701
9815 Vadsø

Vår elektroniske adresse er: 964 994 218 i det sentrale ELMA registret.
 

For de ulike enhetene brukes følgende format for referanse (se eksempler): 

Alta vgs-BA-429150-522-v/ (navn på bestiller fra bygg og anleggsteknikk)
Alta vgs-Bibliotek-429102-515-v/(navn på bestiller)
Alta vgs-Drift-429103-510-v/(navn på bestiller)
Alta vgs-Elevbolig-041600-510-v/ (navn på bestiller)

Ved prosjekter skal referanse oppgis i følgende format:

Alta vgs-(navn på prosjektet)-prosjekt nr.-v/ (navn på bestiller)

 

For alle enheter ved Alta vgs skal varene sendes til leveringsadressen, mens fakturaen sendes til fakturaadressen i Vadsø.

 

Ved bruk av elektronisk fakturabehandling vil alle innkomne fakturaer bli skannet inn for deretter å bli behandlet elektronisk. Ettersom fakturaene skal tolkes av systemet, krever dette god kvalitet på fakturaene.

Fakturaene må være tydelige og lesbare og vi anmoder om å benytte fakturablankett i henhold til BBS-standard. For å kunne innfri kravene til elektronisk fakturabehandling, må følgende krav til fakturainnhold være påført fakturaen:

 • Foretaks-/organisasjonsnummer
 • Fakturanummer
 • Fakturadato
 • Forfallsdato
 • Kid-nummer (der dette benyttes)
 • Fakturabeløp
 • Bankgironummer
 • Spesifisering av merverdiavgift
 • Referanse (se eksempler ovenfor)
 • Leveringsadressen

 

Fakturaer som oppfyller kravene kan sendes til følgende e-post adresse:

fakturamottak@ffk.no


Organisasjonsnummer til Alta vgs: 974 622 750

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Økonomileder
78 96 45 11