Språk

 

Pedagogisk plattform, visjon og verdier

Illustrasjon: Verte - landskap og arkitektur as
v/ Sivilarkitekt Henning Bek MNAL/ MAA - Klikk for stort bilde

Alta videregående skole - setter spor i nord!

Skolens visjon er å være en nordområdeskole som utvikler kompetanse, stolthet og identitet med utgangspunkt i Finnmark og nordområdene. 

VERDIER

Samarbeid - vi inkluderer og deler
Aktivitet – vi tar ansvar for læring og utvikling
Trivsel – vi skaper glede og trygghet på skolen
Stolthet – vi har ambisjoner, vektlegger kvalitet og utvikler identitet
Entusiasme – vi verdsetter engasjement, kreativitet og mangfold

Pedagogisk plattform

Elevmedvirkning står sentralt på skolen. Vi har eleven i fokus og legger til rette for at alle får utfordringer og opplever mestring og læring, samtidig som vi stiller krav til elevene og deres ansvar for egen læring og resultater. Elevene skal utvikle en trygg identitet og kjennskap til egen kultur og lokalsamfunn. Vi tar klima- og miljøspørsmål på alvor.

Viktige forutsetninger for læring er motivasjon, nysgjerrighet og egenaktivitet. Vi bruker derfor varierte arbeidsmåter, læringsarenaer og vurderingsformer. Vi arbeider tverrfaglig og tar utgangspunkt i praktisk arbeid knyttet til teori. Vi tenker nytt, har fokus på entreprenørskap og tar i bruk ny teknologi. Vi verdsetter kvalitet i alle ledd.

Vi legger stor vekt på samarbeid på alle nivå, både internt og eksternt. Vi involverer foreldre/foresatte, arbeids-/næringsliv, andre skoler og samfunnsliv for øvrig. Vi legger vekt på tydelig informasjon, medbestemmelse og gode beslutningsprosesser.

Pedagogisk plattform, den gode finnmarksskolen, ble vedtatt i Fylkestinget i oktober 2016.

Kontaktpersoner

Inger Berit Persen
Rektor
78 96 45 02