Språk

 

Prosjekter ved Alta vgs

Dansere, reinsdyr - Klikk for stort bilde

På vår skole arbeider vi mye med ulike prosjekter. Mange av dem i samarbeid med andre virksomheter i fylkeskommunen. Vi har også deltatt i felles prosjekter med Alta kommune eller næringslivet. I møte med det «virkelige liv» på utsiden av klasserommet skjer det mye spennede læring.

Borealis vinterfestival

Skolen har de siste årene vært sentral i forbindelse med Borealis vinterfestival som arrangeres i mars hvert år. Elever fra ulike studieretninger er med på å bygge opp scene, designe is og snøskulpurer og å lage forestillinger. I tillegg arbeider mange elever og lærere med Finnmarksløpet og Ungdommens kulturmønstring i samme periode

Nordområdeuka

Hver høst arrangerer skolen et stort prosjekt i egen regi. Det er Nordområdeuka. Dette er et dannelsesprosjekt og skal gi våre elever et utvidet perspektiv på regionen vi lever i. I denne uken har vi besøk av eksterne foredragsholdere fra hele landet.

Realt arbeid

«Realt arbeid - i Finnmark!» er et realfags- og karriereveiledningsprosjekt ved skolen. Målet er å motivere ungdom til realfagsutdanning, og å få flere til å gripe de nye mulighetene for arbeid innen petroleums-, energi-, mineral- og sjømatsektoren. 

Byggeløfte

Alta videregående skole skal gjennom prosjektet øke kompetansen hos elever og lærere mht nye krav i læreplaner og byggeregler for energiøkonomiske «passivhus». Dette skal sikre at elevene går ut med riktig kompetanse og blir attraktive lærekandidater. Prosjektet skal bidra til å oppdatere alle lærere innen byggfagene i Finnmark.Prosjektet er knyttet til  boligsosial husbygging i samarbeid med Alta kommune og Husbanken.

I tillegg er det mange små og mellomstore prosjekter som foregår gjennom deler eller hele året. Ungt entreprenørskap er en metode som brukes i undervisningen, blant annet på Service og samferdsel, gjennom hele skoleåret

Nordlys over Lathari med ungdommer som står i forgrunnen. Foto: Stine Marje Vars

Elever ved Medier og kommunikasjon på Alta videregående skole hadde uteskole ved Lathari. I 20 minusgrader møtte elvene opp klar, godt kledt med fotoapparat og stativ. Skoleoppgaven denne dagen var å ta mest mulig bilder av nordlyset.