Språk

 

Byggløftet

Logo for prosjektet byggløftet - Klikk for stort bilde

Byggeløfte er et samarbeidsprosjekt mellom Alta kommune, Finnmark fylkeskommune v/Alta vgs, Stiftelsen utleieboliger og Husbanken region Hammerfest

Prosjektet har fått pilotstatus og kompetansetilskudd fra Husbanken på grunn av strategivalg for lokal og regional kompetanseheving i forhold til bygging av boliger med passivhus standard.

Les mer om prosjektet i denne foldere (PDF, 3 MB)

Byggestart såleforskalling - Klikk for stort bilde

Byggestart sager skog 2 - Klikk for stort bildeByggestart såleforskaling 2 - Klikk for stort bilde