Språk

 

Ny Giv - Alta videregående skole

Ny GIV er regjeringens satsing for å få flere til å fullføre videregående skole. 

Alta videregående skole har gjennomført Ny giv gjennom flere år, og har organisert sommerkole og studieverksted.