Språk

 

Realt arbeid

«Realt arbeid - i Finnmark!» er et realfags- og karriereveiledningsprosjekt ved Alta videregående skole som går over 3 år. Målet er å motivere ungdom til realfagsutdanning, og å få flere til å gripe de nye mulighetene for arbeid innen petroleums-, energi-, mineral- og sjømatsektoren.  

Hovedtiltak i prosjektet:

Streaming/nettarkiv for undervisningen i flere av realfagene. Realfagspraksis. elever får undervisning og karriereveiledning ute i bedrifter. Nordområdeuka (uke 47) mange foredrag knyttet til nordområdene. Junioruniversitetet: UiT - fakultetet for naturvitenskap og teknologi gir undervisning til elever ved Alta vgs i utvalgte realfagstema.