Språk

 

Bygg- og anlegg

Omfatter produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg med tilhørende tekniske installasjoner. Vektlegging av praktiske ferdigheter.  

En velfungerende og sikker infrastruktur er en forutsetning i dagens samfunn, og det stilles store krav til kvalitet innen samferdsel, kraftforsyning og byggevirksomhet. Innføringen av ny teknologi innen anlegg, industri og bygg har medført at bygg- og anleggsfagene er i stadig utvikling, samtidig som lokale tradisjoner og kultur skal holdes i hevd.

Opplæring i felles programfag i bygg- og anleggsteknikk skal bidra til å legge grunnlag for samfunnets behov for kompetanse innen produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg med tilhørende tekniske installasjoner. Opplæringen skal legge grunnlag for sikring av materielle verdier og bidra til bærekraftig bruk av naturressurser. 

 

 

Kursbeskrivelse

Vi tilbyr en liten “reise” innenfor vg1 bygg og anleggsteknikk som vil inneholde deler av felles programfag som tegning og bransjelære. yrkesretting av allmennfag, men vil ha hovedvekt på programfaget produksjon. Det blir praktiske oppgaver innenfor treteknikk, byggeteknikk, tømrer, rørlegger, blikkenslager og taktekker. Enkel yrkesorientering inngår også i vårt program.

Fant du det du lette etter?