Språk

 

Elektrofag

Sammenlignet med tidligere tider er dagens samfunn preget av raske endringer. Hovedårsaken til hyppige samfunnsendringer er muligheten som ligger i ny teknologi. Datateknologi, telekommunikasjon, automatiseringssystemer og energisystemer er sentrale fagområder. I elektrofag vil du bli kjent med disse fagområdene både via praktiske øvelser og teori.

Faginformasjon

Informasjon om inntakskrav og fagoversikt
 

Elektrofag

Du som velger elektrofag må kunne arbeide nøyaktig, sikkert og systematisk, og du bør være serviceorientert. Logisk tenkemåte og kreativitet er også viktig, både for å kunne løse konkrete oppgaver og for å utvikle nye produkter. Ofte er det et krav at du har godt fargesyn.
 

Inntakskrav

Norsk grunnskole eller tilsvarende
Systemforståelse er overordnet – detaljkunnskapene skal bygge på forståelse av hvordan system og komponeter fungerer.
 

Data- og elektronikkssystemer


Byggesett – elektronikkomponenter - skjema

Digitale verktøy

Adgangskontroll - skjema

Alarmer

Kommunikasjon

Lyd og bilde

Entreprenørskap – Eksperimentell elektronikk

Grunnleggende elektriske begreper
 Energisystemer


Elektrisk energi -  spenning, strøm, motstand, effekt, energi

Lysstyringer, varmestyring og regulering

Sikringer, vern og kabler
Produksjon og distribusjon av elektrisk energi
 Automatiseringssystemer


Motorstyring

Alarm, data/pls, relestyring

Regulering – temperatur, nivå og turtall

Mekanisk arbeid
 Prosjekt til fordypning


Elektrikerfaget

Dataelektronikerfaget

Skolen tilbyr Samisk opplæring i alle utdanningsprogram.

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Knut Einar Kristensen
Avdelingsleder elektrofag og helse/oppvekst
78 96 45 05