Språk

 

Vg2 Helsearbeiderfag

Helsefagarbeideren skal kunne møte pasienter, brukere og pårørende på en profesjonell måte, og bidra til at samfunnets behov for helse- og omsorgstjenester blir ivaretatt både i kommunal helse- og sosialtjenesten og i spesialisthelsetjenesten.

Publisert av Frøydis Totland. Sist endret 23.08.2016

Opplæringen skal bidra til at helsefagarbeidere samarbeider med andre yrkesgrupper, fremmer trivsel, fysisk og psykisk helse og ivaretar brukermedvirkning og pasientrettigheter.

Helse og oppvekstfag. Elever jobber med «pasient» - Klikk for stort bilde

Opplæringen skal bidra til å gjøre helsefagarbeideren skikket til å observere og bruke kunnskap om ulike sykdommer, skader og lidelser, og til å iverksette forebyggende eller behandlende tiltak innen eget ansvars- og kompetanseområde. Du bør være:

  • omsorgsfull og kunne ta hensyn til mennesker med forskjellig bakgrunn og livssituasjon.
  • flink til å kommunisere.
  • god til å samhandle med andre
Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Lene Sofie Strifeldt
78 96 47 34