Språk

 

Landslinje Yrkessjåfør

Du som velger yrkessjåførfaget ved Alta videregående skole får også utdanning som yrkessjåfør i henhold til yrkessjåførdirektivet. 
 
Alta videregående skole tilbyr 19-ukers opplæring med kursstart August og Januar hvert år. 

Undervisningen er gratis!

Inntak av elever

Søknadsfrist 1. juni. og 15. November
                
Det skal søkes elektronisk og er tilgjengelig fra 15. april til 1. juni og fra 15. oktober til 15. november.
Opplæringskontorene sender inn søknader på lærlingene
Alta vgs. tar inn lærlinger etter følgende kvalifikasjoner:

  • Godkjent  lærekontrakt
  • Bestått VG1
  • Bestått VG2 transport og logistikkfag
  • Eventuelt karakterer 1. termin  VG2 transport og logistikkfag
  • Bestått ADR-kurs
  • Truckførerbevis
  • Førerkort klasse B innen kursstart
  • Legeattest for førekort kl. C-Ce leveres ved kursstart

Inntakskriterier for praksiskandidater ½ årig yrkessjåførkurs

Vilkårene for statlig tilskudd for elever på ½-årig kurs for yrkessjåfører er at følgende inntakskrav er
oppfylt:

a) Eleven må være 21 år eller eldre
 
b) Eleven må ha vitnemål/kompetansebevis fra ett av grunnkursene Vg1 service og samferdsel
eller Vg1 teknikk og industriell produksjon i Kunnskapsløftet eller tilsvarende fra ett av
grunnkursene som ga inntak til VK1 transportfag i Reform 94.
 
c) Eleven må ha førerkort klasse B og tilfredsstille helsekravene for å få utstedt førerkort
klasse CEDE.

d) Eleven må ha tilfredsstillende norskkunnskaper for å tilegne seg nødvendig kunnskap i læringssituasjoner. For elever med annet morsmål enn norsk må offisiell norskprøve minimum B1-nivå være bestått muntlig og skriftlig.

Rangering av søkere

Ved rangering skal søkere fra hele landet stilles likt. Dersom det er flere søkere enn plasser,
rangeres søkerne etter poengsum fra grunnkurset eller Vg1, men også annen kompetanse enn
grunnkurs/Vg1 skal om mulig vurderes. Videre fordeles plassene i følgende prioritert rekkefølge:

  • søkere uten fullført studie- eller yrkeskompetanse går foran søkere med tidligere fullført studie- eller yrkeskompetanse
  • eldre søkere går foran yngre

Når får du svar?

Alle søkere som har sendt inn vitnemål/attester har fått sine søknader behandlet og fått svar på den mailadresse de har oppgitt.

Dersom noen ikke har fått svar så er det fordi vi ikke har mottatt kopier av vitnemål og attester.

Kontaktpersoner

78 96 46 69