Språk

 

Veiledning søknad yrkessjåførlinja

 

Søknadskjemaer

Det skal søkes elektronisk og er tilgjengelig fra 15 april til 1 juni og fra 15 oktober til 15 november.


Alle attester og vitnemål må ettersendes innen søknadsfrist.
 

Hvor sender jeg søknaden?

Alle attester og Vitnemål sendes til: 

Alta videregående Skole, skoleveien 15, 9510 Alta.

Forsendelsen merkes med: "Søknad YS"
 

Kontaktpersoner

78 96 46 69