Språk

 

Realkompetansevurdering

Illustrasjonsbilde av verktøy - Klikk for stort bilde

 

Godkjenningssentralen forvalter bestemmelsene i voksenopplæringsreformen, som kom i år 2000.  Den gir alle som er født før 1978 og som ikke har fullført videregående skole, rett til slik opplæring med sikte på studiekompetanse, fagbrev eller annen yrkeskompetanse.

Publisert av Ulf Dahlslett. Sist endret 10.01.2015

Før opplæring gjennomgår søkerne normalt en realkompetansevurdering, som vanligvis fører til at de får en noe kortere opplæring enn normalt. 

 
Personer uten slik rett kan få dekket utgifter til realkompetansevurdering og opplæring gjennom f eks NAV (innvilga yrkesretta attføring), arbeidsgiver eller kommunen (innvandrere etc).
 
Godkjenningssentralen i Finnmark har to avdelinger. 
Disse deler fagområdene mellom seg slik:
 

Vadsø:                                                                                   

Studiespesialisernde fag/Generell studiekompetanse     
Helse- og sosialfag og IT-fag
 

Kirkenes:

Alle andre yrkesfag,herunder renholdsfaget
 
Postadresse:
Godkjenningssentralen,
Opplæringsavdelinga
Fylkeshuset
9815 Vadsø. 
 
  
De fleste videregående skolene har mye nyttig informasjon for voksne. Bruk lenka på skolens hjemmeside til skolens OPUS-avdeling
Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Rådgiver
78 96 30 98