Språk

 

Opplæring i fremmedspråk på studiespesialiserende, idrett, musikk, dans og drama

Fremmedspråk er et obligatorisk fellesfag i den videregående opplæring. Når du takker ja til skoleplass må du også velge et fremmedspråk.

 

Dersom du har hatt fremmedspråk  i grunnskolen:

  • Fremmedspråk nivå 2: Du fortsetter med det språket du har hatt tre år i grunnskolen. Du skal ha språkopplæringen på Vg1 og Vg2.
  • Fremmedspråk nivå 1: Hvis du ønsker å bytte fremmedspråk etter grunnskolen, kan du begynne på et helt nytt språk,  og du må ha det på Vg1 og Vg2.

Dersom du ikke hadde fremmedspråk i grunnskolen:

  • Du må begynne på nivå I i fremmedspråk som du har Vg1 og Vg2
  • Fortsette på nivå II samme fremmedspråk på Vg3

Du får altså færre timer til valg av programfag. 

Skolen tilbyr følgende fremmedspråk, begge nivå.

  • Tysk 
  • Fransk
  • Spansk

Dersom du ønsker opplæring i annet fremmedspråk enn det vi tilbyr tar du kontakt med Studierektor SF Bjørn Kristiansen

Unntatt fra krav om fremmedspråksopplæring

Du skal ikke ha opplæring i fremmedspråk dersom du skal ha opplæring etter lærerplanenen

  • i samisk som 1. eller 2. -språk
  • finsk som 2. språk
  • norsk tegnspråk

Ønsker du opplæring i fremmedspråk selv om du følger noen av disse læreplanene, må dette tas utenfor timeramma.

Kontaktpersoner

Petra Elisabeth Zoglowek
78 96 47 62