Språk

 

Opplæring i samisk

Alta videregående skole tilbyr opplæring i samisk på alle programområder  - både studieforberedende og yrkesforberedende utdanningsprogram – på alle trinn.

Opplæring i samisk - Alta

Ved Alta videregående skole tilbyr vi nordsamisk 1.språk og 2.språk (nivå 2 - nivå 3 - nivå 4).

Nordsamisk som 1. språk er tilpasset elever som har nordsamisk som morsmål, mens opplæringen  i 2. språk nivå 2, 3 og 4 er nivåinndelt etter elevenes kunnskaper. Nivå 4 er for de elever som er nybegynnere.

Dersom du er usikker på hvilket nivå du skal ha, tar du kontakt med fagutvikler for å få veiledning. 

 

Oversikt samisk

 

YF

     

Vg1

Vg2

Vg3

1.språk

samisk 1

 

Morsmål

Ja

Ja

 

2.språk

samisk 2

nivå 2

Har hatt andrespråk fra barneskolen

Ja

Ja

 

2.språk

 

nivå 3

Har hatt andrespråk i ungdomsskolen

Ja

Ja

 
   

nivå 4

Nybegynnere

Ja

Ja

 

SF

1.språk

samisk 1

 

Morsmål

Ja

Ja

Ja

2.språk

samisk 2

nivå 2

Har hatt andrespråk fra barneskolen

Ja

Ja

Ja

2.språk

 

 nivå 3

Har hatt andrespråk i ungdomsskolen

Ja

Ja

Ja

2.språk

 

 nivå 4

Nybegynnere. Kan ha hatt nynorsk i grunnskolen

Ja

Ja

Ja

Påbygning

1.språk

samisk 1

 

 (Skal ikke ha programfag)

   

Ja

2.språk

samisk 2

nivå 2

     

Ja

2.språk

samisk 3

       

Ja

2.språk

samisk 4

 

 Nybegynnere

   

Nei