Språk

 

Opplæring i fremmedspråk på studiespesialiserende, idrett, musikk, dans og drama

Fremmedspråk er et obligatorisk fellesfag i den videregående opplæring. Når du takker ja til skoleplass må du også velge et fremmedspråk.

 

Dersom du har hatt fremmedspråk  i grunnskolen:

  • Fremmedspråk nivå 2: Du fortsetter med det språket du har hatt tre år i grunnskolen. Du skal ha språkopplæringen på Vg1 og Vg2.
  • Fremmedspråk nivå 1: Hvis du ønsker å bytte fremmedspråk etter grunnskolen, kan du begynne på et helt nytt språk,  og du må ha det på Vg1 og Vg2.

Dersom du ikke hadde fremmedspråk i grunnskolen:

  • Du må begynne på nivå I i fremmedspråk som du har Vg1 og Vg2
  • Fortsette på nivå II samme fremmedspråk på Vg3

Du får altså færre timer til valg av programfag. 

Skolen tilbyr følgende fremmedspråk, begge nivå.

  • Tysk 
  • Fransk
  • Spansk

Dersom du ønsker opplæring i annet fremmedspråk enn det vi tilbyr tar du kontakt med Studierektor SF Bjørn Kristiansen

Unntatt fra krav om fremmedspråksopplæring

Du skal ikke ha opplæring i fremmedspråk dersom du skal ha opplæring etter lærerplanenen

  • i samisk som 1. eller 2. -språk
  • finsk som 2. språk
  • norsk tegnspråk

Ønsker du opplæring i fremmedspråk selv om du følger noen av disse læreplanene, må dette tas utenfor timeramma.

Kontaktpersoner

Petra Elisabeth Zoglowek
78 96 47 62

Hva sier elevene?

Elias Riise
Siden jeg ikke har bestemt meg for hva jeg vil bli, passet det best med studiespesialiserende, hvor jeg har flere muligheter jeg kan velge mellom.
Kristin Tvare
Jeg valgte å gå studiespesialisering fordi jeg ville ha flere fremtidige muligheter innen jobb og utdanning.