Språk

 

Nettbaserte tilbud i Finnmark skoleåret 2019/2020

Illustrasjonsbilde av tastaturet og skjerm til en bærbar datamaskin. - Klikk for stort bilde

Finnmark fylkeskommune tilbyr nettbasert videregående opplæring innen enkelte fag. 

Undervisningsform

Undervisningsformen varierer men inneholder ofte elementer av «sanntidsundervisning» pr. Adobe Connect, lyd-bilde, opptak av undervisning tilgjengelig i et «nettbibliotek» (eks ITs Learning), individuell/gruppevis oppfølging med lærer, veiledning av oppgaver, omvendt undervisning, samlinger og vurdering i det enkelte fag.

Målgruppen

Målgruppen for tilbudene varierer fra ungdomsskoleelever, videregående skole elever, lærlinger, ungdom i Oppfølgingstjenesten og voksne med rett til videregående opplæring.

Nedenfor finner dere en opplisting av ulike tilbud, samt beskrivelse av målgruppe og kontaktperson.

Flere av tilbudene er under utvikling og det tas forbehold om endringer.

Tilbud til ungdom

 

Russisk

Russisk nivå 1 er for deg som ikke har hatt fremmedspråk på grunnskolen eller ønsker å bytte fremmedspråk.

Med undervisningen i kombinasjon med e-leksjoner og samskrivingsverktøy får du praktisert russisk både skriftlig og muntlig med dine medelever og lærer. Alt du trenger er en PC med webkamera, headset med mikrofon og god internettilkobling.

Dersom du er interessert ta kontakt med studieveileder på din videregående skole eller kontakt nettskolen ved elisabeth.leiknes.hansen@ffk.no

 

Tysk 3 

Tysk nivå 3 passer for deg som ønsker å fordype deg i faget. Det gis språkpoeng når du søker høyere utdanning.

Med undervisningen i kombinasjon med e-leksjoner og samskrivingsverktøy får du praktisert tysk både skriftlig og muntlig med dine medelever og lærer. Alt du trenger er en PC med webkamera, headset med mikrofon og god internettilkobling.

Dersom du er interessert ta kontakt med studieveileder på din videregående skole eller kontakt Alta vgs ved Tine Klevstad Tine.Klevstad@ffk.no

 

Realfag

Alta vgs har muligheten til å tilby følgende realfag nettbasert:

Matematikk S1, S2, R1, R2 – Fysikk 1 eller 2. Gis som sanntidsundervisning.

Kontaktperson er OPUS Alta v/ Per Bye Per.Bye@ffk.no

 

LOSA (Vg1 Studiespesialisering, Vg1 Elektrofag, Vg1 Naturbruk, Vg1 Helse og oppvekst, Vg1 Teknikk og industriell produksjon)
Målgruppen er ungdom som bor i kommunene Gamvik, Hasvik, Lebesby, Måsøy, Loppa, Berlevåg, Tana og Båtsfjord og Alta. Opplæringen innen yrkesfagene tilbys i samarbeid med lokalt næringsliv. Opplæringen foregår via lyd/bilde, Adobe Connect og samlinger. I tillegg får eleven oppfølging av en lokalveileder. Kontaktperson er: Ole Håvard Olsen.  ole.havard.olsen@ffk.no

LOSA – Vekslingsmodellen (Helsefagarbeider, Barne- og ungdomsarbeider og Akvakulturfaget)

Vekslingsmodellen er skolen med elevene i 3 år, Vg2 strekkes over to år. Man veksler da mellom skole og lærling, 50% skole, 50% lære og har status som både elev og lærling. Siste år, år 4, er den som går dette løpet lærling i 100%. 

Målgruppen er ungdom som bor i kommunene Gamvik, Hasvik, Lebesby, Måsøy, Loppa, Berlevåg, Tana, Båtsfjord og Alta. Opplæringen innen yrkesfagene tilbys i samarbeid med lokalt næringsliv. Opplæringen foregår via lyd/bilde og samlinger. I tillegg får eleven oppfølging av en lokalveileder. Kontaktperson er: Ole Håvard Olsen.  ole.havard.olsen@ffk.no

 

Tilbud til voksne

 

Piloter i Nettskolen i Finnmark 2019/2020

Generell studiekompetanse (Norsk, Matematikk, naturfag og historie)

VO Finnmark tilbyr generell studiekompetanse etter 23/5-regelen som et nettbasert tilbud for skoleåret 2019/2020. Tilbudet vil bli nett- og samlingsbasert.

På nettsidene til Samordna opptak finner du informasjon om de 6 obligatoriske fagene og timetall i fagene,  samt krav til dokumentasjon av praksis.

For mer informasjon, ta kontakt med trond.fitje@ffk.noVO Finnmark eller Sirin.Figenschou.Hoyen@ffk.noNordkapp videregående skole

Innsøking på Vigo.no (voksenopplæring)

Dersom samfunnsfag og engelsk ønskes søker man også dette igjennomVigo.no (voksenopplæring)  eller Nordkapp videregående skole. Dette tilbudet gis med veiledning og samlinger.

 

Helse – og oppvekstfag

VO Finnmark tilbyr helsearbeiderfag og barne -og ungdomsarbeiderfag som nettbaserte tilbud for skoleåret 2019/2020. Tilbudet vil bli nett- og samlingsbasert. Undervisningen gis i kombinasjon med e-leksjoner og samskrivingsverktøy. Alt du trenger er en PC med webkamera, headset med mikrofon og god internettilkobling.

Målgruppen er personer over 25 år med 2-3 års praksis fra ett av fagområdene og ønsker å gå opp som praksiskandidat.

For mer informasjon, ta kontakt med trond.fitje@ffk.noVO Finnmark.

Innsøking på Vigo.no (voksenopplæring)

 

Netti – nettbasert veiledningstjeneste for tannhelsesekretær og helsesekretær


Målgruppen er voksne over 25 år med praksis fra faget. Opplæringen tar utgangspunkt i realkompetansevurdering.

Praksisplass er nødvendig for å følge tilbudet, siden opplæringen er forankret i praksisfeltet.

For mer informasjon, ta kontakt med trond.fitje@ffk.noVO Finnmark.

Innsøking på Vigo.no (voksenopplæring)

Voksenagronomutdanning 2018-2020

Målgruppen er voksne over 25 år med minimum 2 års praksis fra gårdsbruk. Det forutsettes at kandidaten er tilknyttet et gårdsbruk under utdanningen. Undervisningen er samlings- og nettbasert. Skoleåret 18/19 gjennomføres Vg2 landbruk og gartnernæring og skoleåret 19/20 gjennomføres Vg3 Landbruk. Kontaktperson: Tana videregående skole v/ Eva Britt Birkenes eva.britt.birkenes@ffk.no

Realfag
(Matematikk 1P/2P, Naturfag, Fysikk 1, Kjemi 1 og Matematikk R1.)
Målgruppen er både elever og voksne. For kandidater som kan følge undervisningen i sanntid, kan det være mulig å få følge undervisningen via nett i utvalgte realfag som delkurselev eller hospitant(privatist). Kontaktperson er OPUS Alta v/ Per Bye Per.Bye@ffk.no