Språk

 

Radontiltak ved Alta videregående skole

Klikk for stort bilde

Tiltak med radonbrønner i J og K fløy gjennomføres nå i vår og er forventet ferdigstilt medio mai.

Kilder for radon

Eurofins Radonlab gjennomførte i 2018 inspeksjoner på fløy K og J knyttet til å finne kilder for radonproblematikken ved skolen. Tiltak med radonbrønner i J og K fløy gjennomføres nå i vår og er forventet ferdigstilt medio mai. Undervisning vil bli minimalt berørt av dette arbeidet.

Tiltak

Skolen har avventet avklaring for tiltak som må gjøres på fløy V og Y. Opplæringssjefen har imidlertid nå gitt klarsignal for å iverksette tiltak. Eurofins Radonlab kommer derfor første uke i april 2019 for å gjennomføre inspeksjoner med søk etter kilder for radon for deretter anbefale tiltak. Skolen har midler til å gjennomføre denne prosessen og vil iverksette nødvendige tiltak når vi har fått avklart anbefalingene.

Handlingsplaner

I prosessen med å redusere radon i skolebyggene er det laget handlingsplaner, vi har tidlig hatt dialog med kommuneoverlege, rådført oss med Eurofins Radonlab, gjort flere tiltak og orientert myndighetene, herunder kommunens helsetilsyn og Arbeidstilsynet. 

Vi kommer tilbake orientering om tidsplan for tiltak når rapport foreligger.

Fant du det du lette etter?