Språk

 

Velkommen til skolestart mandag 20. august høsten 2018

Velkommen til ett nytt skoleår på Alta videregående skole! Oppmøte i skolens nye auditorium.

Plan for dagen

Etter en kort velkomsttale av rektor samt presentasjon av rådgivere, ledere og andre støttefunksjoner, vil kontaktlærerne følge dere til klasserommet. For å få en god flyt når dere skal gå til klasserommene, vil dere sitte samlet klassevis. Utenfor auditoriet henges lister med oversikt over hvilken klasse du skal gå og hvilken rad din klasse skal sitte på. Alle møter opp i auditoriet etter følgende oppmøteplan:

 

 

Skoleplassen er avhengig av oppmøte 1. skoledag

Vi gjør oppmerksom på at dersom du ikke møter opp første skoledag, og heller ikke har gitt beskjed og avtalt noe annet i forkant, vil du miste skoleplassen din!

Planer og aktiviteter de 2 første ukene

Oversikt over planer (kommer) for når du henter bøker, PC osv.? De to første ukene skjer det mye utenom timeplanen, og det er mye du skal sette deg inn i.

Hvor finner jeg informasjon om skoleruta, timeplan, skolebøker osv?

På skolens hjemmeside www.alta.vgs.no/om-skolen/dokumenter/ finner du praktisk informasjon om skolen. Sjekk spesielt skolens elevhåndbok som du finner under dokumenter. Her kan du også laste ned elevopplysningsskjema (PDF, 401 kB), som du må fylle ut og få signert av dine foresatte. Ta kontakt med skolen og be om å få tilsendt elevopplysningsskjema dersom du ikke har mulighet til å skrive det ut.

Trenger du et sted å bo og vil søke elevboliger eller på vertsfamilie?

Det er åpen skole for elever og foresatte lørdag 18. august fra kl 1100 -1500. Oppmøte i kantina. Rådgivere og ledere er tilgjengelige for samtale og omvisning. Det blir et kort informasjonsmøte for foresatte til borteboere kl 1400 i kantina. Dersom du er borteboer og trenger et sted å bo, kan du søke om hybel på skolens elevboliger eller i vertsfamilie.   Elevboligene vil være klare for innflytting samme dag kl. 1000. Les mer om disse tilbudene på http://www.alta.vgs.no/tjenester/elevboliger/.

 

Dokumenter som skal leveres 1. skoledag

Last ned/ og skriv ut: 

 

Disse skal leveres inn første skoledag. Det er viktig at du får underskrift av dine foreldre på skjemaet dersom du er under 18 år.  Om du ikke har mulighet til å ta ut skjemaene hjemmefra kan du kontakte skolen på tlf. 78 96 45 00 og be om å få tilsendt dem per post før skolestart.

Leie av PC 

Dersom du mangler bærbar datamaskin til bruk i opplæringen, kan dette leies av Finnmark fylkeskommune. Les mer om ordningen på https://www.ffk.no/opplaring/elevtjenester/elev-pc/.

Skoleskyss

Dersom du bor mer enn 6 km fra skolen har du rett til skoleskyss. Du finner mer informasjon om og kan søke om det etter 1. august via http://www.snelandia.no/skoleskyss/generelt

 

Dersom det er noe du lurer på, kan du kontakte oss på telefon 78 96 45 00 eller e-post:

altavgs-postmottak@ffk.no.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen som elev ved skolen!

 

Med vennlig hilsen

 

Inger Persen

Rektor

Fant du det du lette etter?