Språk

 

Kildebruk

Hvordan bruke informasjon på riktig måte.

Norsk For Yrkesfag - Klikk for stort bildeSitat og henvisninger

Når du siterer eller viser til noe, må du oppgi kildene dine i parentes inne i teksten.  Denne henvisningen skal gi leseren mulighet til å finne frem både i selve kilden og i kildelisten.

Eksempel på bruk av direkte sitat:
Om kildebruk sier læreboka vår dette: ”Du har lov til å benytte deg av kunnskap andre har kommet fram til, men da må du bruke det på riktig måte. Du kan ikke bruke avskrift eller kopiere fra kilden uten at du informerer om det. Vi kaller det plagiering når du benytter kilder uten å opplyse om det.” (Gitmark 2014, s. 133)

Eksempel på bruk av indirekte sitat / parafrase / omskriving:
I Norsk for yrkesfag 1 (Gitmark 2014, s. 133) står det at man har lov til å bruke kunnskap andre har kommet fram til, men man kan ikke skrive av eller kopiere fra kilden uten å informere om det. Da kalles det for plagiering.

 

Kildeliste
Du må avslutte med ei kildeliste som inneholder fullstendige opplysninger om alle kildene du har brukt. Husk å notere opplysningene mens du arbeider med oppgaven. I muntlige oppgaver må kildelista leveres som vedlegg.

Illustrasjonsbilde av en side i Norges lover. - Klikk for stort bilde

Verktøy
Bruk gjerne referanseverktøy i Word: Eksempel
 

Eksempel på kildelister:
 

Bøker:

Bårnes, V., & Løkse, M. (2011). Informasjonskompetanse : håndbok i kildebruk og referanseteknikker. Høyskoleforlaget.

Gitmark, C. (2014). Norsk for yrkesfag 1. Aschehoug.

Nesbø, J. (2015). Blod på snø. Aschehoug.

Sterud, I. W. (Red.). (2014). Utdanning i utlandet : ANSAs håndbok 2015. Jobbsøkerskolen.

 

Artikler og nettsider:

Aalen, I. (2015, januar 07). Facebook. Hentet februar 06, 2017 fra Store norske leksikon: https://snl.no/Facebook

Erna Solberg. (2017, januar 25). Hentet februar 06, 2017 fra Wikipedia: https://no.wikipedia.org/wiki/Erna_Solberg

 

Film og muntlig kilde:

Ball, W. (Regissør). (2015). The Maze runner [Film].

Staven, K. M. (2016, november 12). Folkesanger. (P. Spelmann, Intervjuer)

Wirkola, T. (Regissør). (2007). Kill Buljo : the movie [Film].

 

 

Opplysninger som bør være med i en kildeliste:

Forfatter

Hvem har skrevet det du viser til?

år (i parentes)

Når er det utgitt?

tittel på bok/tidsskrift/ leksikon/avis/nettsted (kursiv)

Hva heter det du viser til?

Forlag

Hvem er utgiver?

«navn på artikkel» (anførsel)

Artikkel i bok/tidsskrift/ leksikon/avis/nettsted

Nummer

Hvilket nummer av tidsskriftet?

sidetall

Hvor i tidsskriftet fins artikkelen?

URL og (lesedato)

Internettadressen

(regissør, årstall) (i parentes)

Filmer

 

 

Nærbilde av hender på tastatur med to skjermer i bakgrunnen - Klikk for stort bilde

Mer om bruk av kilder finner du her:

Bøker:
Bårnes, V., & Løkse, M. (2011). Informasjonskompetanse : håndbok i kildebruk og referanseteknikker. Høyskoleforlaget.

Spangen, I. C. (2007). Referansehåndboken: en veiledning i kildebruk og henvisning til kilder. Sartacus.

 

Nettsteder:
NDLA: Harboe, L. m.fl.  Kildebruk

Kildekompasset laget av Høgskoler/universitet. Gode eksempler på bruk av ulike typer kilder.

Søk og skriv  laget for studenter som ønsker å lære mer om informasjonssøk og akademisk skriving, uavhengig av studiested og -emne.

Kontaktpersoner

Frøydis Totland
Bibliotekleder
78 96 47 51
Bente Myreng Kristensen
Spesialbibliotekar
78 96 46 37