Språk

 

Eksamensinformasjon, skriftlig og muntlig Alta 2018

Eksamenslesning - Klikk for stort bilde

 

Pass på at:

....du tar med legitimasjon på eksamensdagen 

....du møter opp en halvtime før eksamen starter

...sjekker hvilket rom din eksamen er på

...du har PC og programvare i orden NB! Viktig at du har logget deg på FFK_UVnett, avsluttet (slått av) og startet på nytt den siste tiden før eksamen. Hvis du er privatist, må du melde fra til skolen i god tid før eksamen dersom du trenger å låne PC. Privatister kan ikke bruke sin private PC.

Sentraltgitt eksamen 

 

Oversikt over  eksamensdatoer sentralgitte eksamener .

Høsteksamen 2017

Fellessensur  sentralgitt eksamen høsten er 04. januar 2018. Karakteren finner du enten i hypernet (for eleveksamen) eller  i privatistweb (for privatister). Dersom du ikke finner din karakter innen fredag 5. januar 2018, må du ta kontakt med skolen. 

Våreksamen 2018

Kunngjøring av trekk tirsdag, 15. mai 2018 kl. 09.00
Fellessensur tirsdag 19. juni 2018
Fellessensur onsdag 20. juni 2018
Det er fylkesmannen som har ansvar for sensuren i faget som avgjør på hvilken av disse to dagene fellessensuren skal være.

Hvor møter jeg for å få vite om jeg kommer opp?

 

Elevene  møter opp på skolen og får beskjed både muntlig og skriftlig  om hvilke fag de skal opp i. Listene henges opp i glassgata etter kunngjøringen. 

 

Tilgjengelige nettsteder – skriftlig eksamen med alle hjelpemidler tillatt

 • bok.smartbok.no (digitale læremidler)
 • 533.davvi.no (samisk ordbok)
 • nob-ordbok.uio.no (ordbok bokmål og nynorsk)
 • udir.no (pas og pgsa)
 • ilmainensanakirja.fi (finsk ordbok)
 • lexin.udir.no (Lexin ordbøker)
 • ndla.no
 • sanakirja.org (finsk ordbok)
 • sanit.oahpa.no (samisk ordbok)
 • skolenes hjemmesider
 • kielitoimistonsanakirja.fi (finsk ordbok)
 • satni.org (samisk ordbok)
 • clarifylanguage.com (ordbok mange språk)
 • snl.no
 • fn.no
 • lovdata.no
 • ordnett.no
 • http://sanat.oahpa.no/

 

Råd om bruk av nettbaserte hjelpemidler under eksamen

Du ikke benytte noen av nettsidene under eksamen. I noen tilfeller kan imidlertid de nettbaserte hjelpemidlene være til nytte. Du bør derfor gjøre deg kjent med dem i god tid før eksamen og finne ut om du kan ha nytte av noen av dem. Det går fort med mye tid på å lete – pass på så du ikke sløser bort tid du heller burde brukt på å besvare oppgaven.

Husk å oppgi kilde dersom du gjengir tekst fra noen av hjelpemidlene dine, ellers risikerer du å få nedsatt karakter.

 

 

Når faller sensuren for  skriftlig eksamenskarakter?

 

Fellessensur høsten er torsdag 4. januar 2018.

Fellessensur våren 2018 er tirsdag 19. og onsdag 20. juni.

Elever kan se resultatet i Hypernet og privatister kan se resultatet i privatistweb

Ved slutten av hvert skoleår blir noen elever trukket ut til eksamen. Eksamensformen bestemmes av læreplanen for faget. Eksamenskarakteren føres på vitnemålet.

 

Lesedager

 

Dersom du skal opp til eksamen, får du to lesedager (to skoledager før eksamen) for å forberede deg. Dersom eksamensdagen er onsdag, er lesedagene mandag og tirsdag. Er eksamen mandag, er lesedagene torsdag og fredag uka før.

Eksamenskrav

 

 • Vg1Yrkesfag kan trekkes ut til eksamen i matematikk og/eller naturfag.
 • Vg2Yrkesfag skal opp til tverrfaglig praktisk eksamen. Alle programfag må være bestått for at tverrfaglig eksamen skal kunne avlegges. I tillegg kan de trekkes ut til eksamen i norsk, engelsk, samisk og/eller samfunnsfag.
 • Vg1 Studiespesialisering, idrett, MK (mediet og kommunikasjon) og MDD (musikk, dans og drama) kan trekkes ut til eksamen i engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag eller geografi. ID, MK og MDD kan alternativt trekkes ut til eksamen i ett av sine programfag.
 • Vg2 Studiespesialisering, idrett og MDD skal opp til en eksamen, enten muntlig eller skriftlig. Man kan komme opp i fremmedspråk (dersom dette avsluttes på Vg2), matematikk samt alle programfagene.
 • Vg3 Studiespesialisering skal opp til eksamen i sitt hovedmål (normalt bokmål eller samisk førstespråk). I tillegg skal de opp til 2 skriftlige eksamener og 1 muntlig eksamen
 • Vg3 Idrettsfag skal opp til eksamen i sitt hovedmål (normalt bokmål eller samisk førstespråk). I tillegg skal de trekkes ut til eksamen i tre fag, skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk. Minst ett trekkfag skal være innen programområde for idrettsfag. 
 • Vg3 musikk, dans og drama skal opp til eksamen i sitt hovedmål (normalt bokmål eller samisk førstespråk). I tillegg skal det trekkes ut til eksamen i to fag, skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk. Elevene skal opp til én obligatorisk muntlig-praktisk eksamen i fag innen programområdene for musikk, dans eller drama. 

Særskilt tilrettelegging:

 

Dersom du har spesielle behov eller ulike vansker/funksjonshemninger som gjør det nødvendig med spesiell tilrettelegging ved eksamen, kan du søke om det. Det er viktig at du har en sakkyndig vurdering ved din søknad. Les mer om dette på Finnmark fylkeskommunes hjemmesider.  

Frist for å søke om særskilt tilrettelegging: 15. mars for våreksamen og 1. oktober for høsteksamen. Søknader som kommer inn etter dette, vil ikke bli behandlet. 

Privatister:

 

Oppmelding til eksamen gjøres på www.privatistweb.no.

Oppmeldingsperiodene er

1. januar - 1. februar for våreksamen og

1. - 15. september for høsteksamen.

Du må betale med bankkort ved oppmelding.

Priser (1. januar 2016)

 

kr 1029,- per eksamen for fag du ikke tidligere har hatt standpunkt-/eksamenskarakter i og/eller fag du ikke har bestått (karakter 1) som elev eller privatist.

kr 2 058,- per eksamen for fag du tidligere har bestått som elev eller privatist.

I fag hvor du avlegger to eksamener og får to karakterer på vitnemålet, betaler du to prøveavgifter.

NB! I enkelte fag må privatister opp i to eller flere eksamener for å få godkjent hele faget. For eksempel må privatister ta både skriftlig og muntlig eksamen i engelsk, norsk på vg2 yrkesfag, samisk/finsk som 1. eller 2. språk og fremmedspråk. I norsk på vg3 studieforberedende/påbygging trenger privatister 3 eksamenskarakterer. Sjekk derfor nøye hvilke eksamensformer som finnes i faget du skal opp i og hva som kreves av privatister.

Du vil kanskje oppleve at to eller flere fag du ønsker å ta eksamen i, er satt til samme dato. Du bør derfor planlegge dine eksamener over to terminer. Se eksamensplanene for å se datoene som er satt.

Klage på eksamenskarakter?

 

Fristen for å klage på eksamenskarakterer er 10 dager etter at du har fått karakteren eller burde ha gjort deg kjent med karakteren.

For skriftlige eksamener kan du klage på karakteren. Klagenemnda setter ny karakter hvis de finner at karakteren er feil. Vær oppmerksom på at karakteren også kan justeres ned.

For muntlige eller muntlig/praktiske eksamener kan du bare klage på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet. Får du medhold i klagen, annulleres karakteren og du får rett til å gå opp til ny eksamen. Gjelder klagen et trekkfag, skal det trekkes nytt fag.

Dersom du skal klage på karakter, send skriftlig, signert og datert klage innen fristen. (Om formkrav til klagen, se Forskrift til opplæringsloven §5-6

Du kan lese mer om klager på eksamener i Forskrift til opplæringsloven §§ 5-5 - 5-11.

Alle spørsmål vedr. eksamen, kontakt skolen 78964500.

 

Lokalgitte eksamener skriftlig og muntlig

 

Hjelpemidler som tillates til lokalt gitt skriftlig eksamen finnes i eksamensplan 

 

Muntlig 

NB! Kan komme endringer. Sist endra:19.MAI

(Trekk offentligjøres i kantina for studieforberedende kl 0900; yrkesforberedende får beskjed i glassgata utenfor biblioteket)

 

Muntlig eksamenstrekk våren 2018 Alta vgs
Dag og tid for trekk Klasser Eksamensdag/dato
Oversikt over muntlig eksamenstrekk ved Alta videregående skole våren 2018. NB!Endringer kan forekomme. Sist endret 19. mai 2017

 

ArtikkelbildePChånd1.jpg

 

 

 

 

 

Klagefrist for standpunktkarakter er 10 dager fra de er gjort offentlig og tilgjengelig for elevene. Elevene finner disse i skolearena/hypernet.

Bokstabel

 

De som ønsker å ta privatisteksamen våren 2018, må melde seg opp i perioden 1.januar-1.februar.

Fant du det du lette etter?