Språk

 

Eksamensresultater, dokumentasjon og klage på eksamenskarakter

Dame med laptop - Klikk for stort bilde

Du finner karakterene dine på skolearena. Dersom du er privatist, går du inn på Privatistweb. I løpet av kort tid vil du som avslutter din utdanning motta vitnemål eller kompetansebevis. Alle andre må be om dette. Fristen for å klage på eksamenskarakterer er 10 dager.

Eksamenskarakterer

Elever sjekker sine resultater i  skolearena.no og privatister kan se resultatet i privatistweb. Dersom dine karakterer ikke er kommet innen eller fredag 21. juni, må du ta kontakt med skolen.

Hurtigklagebehandling (for deg som er avhengig av at klagen er behandlet før inntak til høyere utdanning høsten 2019)

Frist for hurtig klagebehandling av eksamenskarakter er satt dato 25. juni 2019 kl 1200. Klager som kommer etter den, men innen klagefrist på 10 dager, vil først bli behandlet av klagesensuren til høsten.

 

Dokumentasjon

Vitnemål  og kompetansebevis blir sendt til den adressen som eleven er registrert på. 

Studieforberedende Vg3

 21.06.2019 mellom klokka 1200 – 1500 er det utlevering av vitnemål . Etter dette tidspunkt blir all dokumentasjon sendt i posten til den adressa som er registrert i skolesystemet.  Alle vitnemål går elektronisk inn til nasjonal vitnemålsdatabase, les mer på samordna opptak.  Dersom du ikke har elektronisk vitnemål i NVB, og skolen ikke kan produsere dette,  må du laste opp kopi av papirvitnemålet ditt i søknaden din.

Yrkesforberedende VG1 

Elektro og Tip  får utstedt kompetansebevis, de andre får karakterutskrift.

Gi beskjed i resepsjonen dersom du skal gå Vg2 på en annen skole, og behøver kompetansebevis

Yrkesforberedende VG2:

Dokumentasjon blir sendt ut fortløpende.

Elever som slutter, ikke fullfører sin utdanning på Alta vgs

Gi beskjed i resepsjonen dersom du skal ha kompetansebevis tilsendt.

 

Klage på eksamenskarakter?

Fristen for å klage på eksamenskarakterer er 10 dager etter at du har fått karakteren eller burde ha gjort deg kjent med karakteren.

Klagen sendes til epost: altavgs-postmottak@ffk.no

For skriftlige eksamener kan du klage på karakteren. Klagenemnda setter ny karakter hvis de finner at karakteren er feil. Vær oppmerksom på at karakteren også kan justeres ned.

For muntlige eller muntlig/praktiske eksamener kan du bare klage på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet. Får du medhold i klagen, annulleres karakteren og du får rett til å gå opp til ny eksamen. Gjelder klagen et trekkfag, skal det trekkes på nytt.

Dersom du skal klage på karakter, send skriftlig, signert og datert klage innen fristen. (Om formkrav til klagen, se Forskrift til opplæringsloven §5-6)

Du kan lese mer om klager på eksamener i Forskrift til opplæringsloven §§ 5-5 - 5-11.

Alle spørsmål vedr. eksamen, kontakt skolen 78964500.

Kontaktpersoner

Ann Kristin Strøm
Personal- og administrasjonsleder
78 96 45 03