Språk

 

Eksamensresultater høsten

Klikk for stort bilde

Når faller sensuren for  skriftlig eksamenskarakter?

 

Fellessensur høsteneksamen er torsdag 4. januar 2018.

Elever kan se resultatet i Hypernet og privatister kan se resultatet i privatistweb. Dersom du ikke finner din karakter innen fredag 5. januar 2018, må du ta kontakt med skolen

Dokumentasjon

Dersom du trenger ny eller endre tidligere dokumentasjon (vitnemål eller kompetansebevis), må du kontakte skolen. Du må gi beskjed om du har har forbedret karakter  eller tatt et nytt fag og eventuelle andre endringer du ønsker påført/fjernet. Ny dokumentasjon blir sendt til den adressen som du er registrert på. 

Klage på eksamenskarakter?

 

Fristen for å klage på eksamenskarakterer er 10 dager etter at du har fått karakteren eller burde ha gjort deg kjent med karakteren.

For skriftlige eksamener kan du klage på karakteren. Klagenemnda setter ny karakter hvis de finner at karakteren er feil. Vær oppmerksom på at karakteren også kan justeres ned.

For muntlige eller muntlig/praktiske eksamener kan du bare klage på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet. Får du medhold i klagen, annulleres karakteren og du får rett til å gå opp til ny eksamen. Gjelder klagen et trekkfag, skal det trekkes nytt fag.

Dersom du skal klage på karakter, send skriftlig, signert og datert klage innen fristen. (Om formkrav til klagen, se Forskrift til opplæringsloven §5-6

Du kan lese mer om klager på eksamener i Forskrift til opplæringsloven §§ 5-5 - 5-11.

Alle spørsmål vedr. eksamen, kontakt skolen 78964500.