Språk

 

Standpunktkarkaterer, klage og terminkarakterer

Kontortjenester IT - Klikk for stort bilde Ulf Dahlslett

 

 

 

 

Klagefrist for standpunktkarakter er 10 dager fra de er gjort offentlig og tilgjengelig for elevene. Elevene finner disse i skolearena/hypernet.

Standpunkt og klageadgang

Eleven har rett til å klage på alle standpunktkarakterer dersom eleven mener at gjeldende regler for fastsetting av standpunktkarakterer ikke er fulgt.

Standpunktkarakterer VG1  VG2 og VG3

settes ved skoleslutt. Karakterene offentliggjøres, og dere finner de i hypernet. 

Logg inn på Hypernet og velg  Vurdering og rapporter. Velg karakterutskrift 2019/2020. Eller logg inn på Skolearena.

Velg Finnmark fylkeskommune og  Fag og karakter.

Klagefrist utløper 10 dager etter publisering.

Dersom du må ha klagen behandlet før sommerfeien, må klagen være inne innen ***dato kommer senere***

Klager som ikke er ferdigbehandlet innen dato blir tatt opp i klagenemnda etter sommerferien.

 

Terminkarakterer for ikke avsluttede fag

settes høst og vår og offentliggjøres for elevene dagen etter karaktermøter. Det er ikke klagerett på disse karakterene.

 

8. juni Orden /atferd alle trinn

Orden/atferd offentliggjøres. Frist for klage er ***dato kommer senere***.

 

 

Eksamenskarakter

Frist for klage på eksamenskarakter sentralgitt skriftlig er **dato kommer senere**

Hvordan klage?

Klagen må være skriftlig, og signeres av eleven eller foreldrene. Det må gå fram hva eleven klager på, og klagen bør inneholde annen relevant informasjon og begrunnelsen for klagen.

Klagen skal sendes til skolen.

Les mer om retningslinjer fra UDIR her: https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Vurdering/behandling-av-klager-pa-standpunktkarakterer-i-fag/1.-hva-kan-eleven-eller-foreldrene-klage-pa/

Kontaktpersoner

Jon Vidar Bull
Studierektor yrkesfag
78 96 45 06
Tine Klevstad
Studierektor SF
78 96 45 08