Språk

 

Standpunktkarkaterer, klage og terminkarakterer

Kontortjenester IT - Klikk for stort bilde Ulf Dahlslett

 

 

 

 

Klagefrist for standpunktkarakter er 10 dager fra de er gjort offentlig og tilgjengelig for elevene. Elevene finner disse i skolearena/hypernet.

Standpunkt og klageadgang

Eleven har rett til å klage på alle standpunktkarakterer dersom eleven mener at gjeldende regler for fastsetting av standpunktkarakterer ikke er fulgt.

VG3

Standpunktkarakterer settes 22. mai 2018 for kurs som fører fram til generell studiekompetanse. Karakterene offentliggjøres påløpende arbeidsdag. Klagefrist utløper 10 dager etter. 

VG1 og VG2 

Standpunkt  settes innen 31.mai. Standpunktkarakterer offentliggjøres for elevene 01. juni . Klagefrist utløper 10. juni

Dersom du må ha klagen behandlet før sommerfeien, må klagen være inne innen 10.juni

Klager som ikke er ferdigbehandlet innen dato blir tatt opp i klagenemnda etter sommerferien.

 

8. juni Orden /atferd alle trinn

Orden/atferd offentliggjøres. Frist for klage er 17.juni.

 

Terminkarakterer for ikke avsluttende fag,

Gjøres synlig for elevene/offentliggjøres 15.juni. Det er ikke klagrett på disse karkakterene.

 

Eksamenskarakter

Frist for klage på eksamenskarakter sentralgitt skriftlig er 30. juni

Hvordan klage?

Klagen må være skriftlig, og signeres av eleven eller foreldrene. Det må gå fram hva eleven klager på, og klagen bør inneholde annen relevant informasjon og begrunnelsen for klagen.

Klagen skal sendes til skolen.

Les mer om retningslinjer fra UDIR her: https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Vurdering/behandling-av-klager-pa-standpunktkarakterer-i-fag/1.-hva-kan-eleven-eller-foreldrene-klage-pa/

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Jon Vidar Bull
Studierektor yrkesfag
78 96 45 06
Tine Klevstad
Studierektor SF
78 96 45 08