Språk

 

Standpunktkarkaterer, klage og terminkarakterer

Kontortjenester IT - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

Klagefrist for standpunktkarakter er 10 dager fra de er gjort offentlig og tilgjengelig for elevene. Elevene finner disse i skolearena/hypernet.

Standpunkt og klageadgang

Eleven har rett til å klage på alle standpunktkarakterer dersom eleven mener at gjeldende regler for fastsetting av standpunktkarakterer ikke er fulgt.

Standpunktkarakterer VG1  VG2 og VG3

settes 30. mai 2019. Karakterene offentliggjøres påløpende arbeidsdag, og dere finner de i hypernet. 

Gå inn på Vurdering og rapporter. Velg karakterutskrift 2018/2019. Eller logg inn på Skolearena.

Velg FInnmark fylkeskommune og  Fag og karakter.

Klagefrist utløper 10 dager etter - 11. juni 2019.

Dersom du må ha klagen behandlet før sommerfeien, må klagen være inne innen 10.juni

Klager som ikke er ferdigbehandlet innen dato blir tatt opp i klagenemnda etter sommerferien.

 

Terminkarakterer for ikke avsluttede fag

settes innen 13. juni, og offentliggjøres for elevene 14. juni . Det er ikke klagerett på disse karakterene.

 

8. juni Orden /atferd alle trinn

Orden/atferd offentliggjøres. Frist for klage er 17.juni.

 

 

 

Eksamenskarakter

Frist for klage på eksamenskarakter sentralgitt skriftlig er 30. juni

Hvordan klage?

Klagen må være skriftlig, og signeres av eleven eller foreldrene. Det må gå fram hva eleven klager på, og klagen bør inneholde annen relevant informasjon og begrunnelsen for klagen.

Klagen skal sendes til skolen.

Les mer om retningslinjer fra UDIR her: https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Vurdering/behandling-av-klager-pa-standpunktkarakterer-i-fag/1.-hva-kan-eleven-eller-foreldrene-klage-pa/

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Jon Vidar Bull
Studierektor yrkesfag
78 96 45 06
Tine Klevstad
Studierektor SF
78 96 45 08