Språk

 

Elevdemokratiet 2018 er valgt

Elevråd, illustrasjonsbilde - Klikk for stort bildeVi gratulerer og ønsker elevene lykke til med sine tillitsverv

Elevrådsstyre skal fremme elevdemokratiet på skolen. Skolens ledelse har møter med elevrådet hvor vi diskuterer hva vi skal jobbe med, og om hvordan vi skal skape Norges beste skole.

Elevrådet 2018 er valgt, og disse har nå valgt et elevrådsstyre.

 

Elevrådsstyret skoleåret 2018/19

 

EL, BY, TP

Marius Johansen, 2KTB

Sondre Fosse, 1BAB (vara)

 

 

RM, HO, SS

Ingrid Bjørgve, 2REI (leder)

Feras Al Bustani, MFA (vara)

 

 

MK, MD, DH

Kaia Storvik, 2MUS/DRA

Vegard Bjørsmo, 3MUS (vara)

 

 

ST VG1

Agnete Vonheim, 1STD

Jens Emil Heitmann, 1STC (vara)

 

 

ST VG2 OG ID

Agnete Brown, 2STB

Erlend Andersen, 2IFA (vara)

 

 

ST VG 3 OG PÅB

Muhammed Zeyad, 3STC (nestleder)

 

 

Elevverneombud

Joakim Øvergård, 2REI, hovedverneombud og fast medlem i styret

Sondre Fosse, 1BAB, avdelingsverneombud YF (vara)

Johanne Angell, 3DRA, avdelingsverneombud SF (vara)

 

 

 

Resten av styret konstituerer seg selv på første styremøte dvs velge nestleder, sekretær og evt andre funksjoner dere ønsker. Det finnes en perm for elevrådsarbeid her på skolen som et tidligere elevråd har utarbeidet.

Elevrådsleder har ansvar for å innkalle styret til møte. 

Styret disponerer elevrådskontoret.

 

Arbeidsplan 2018/19

Vi legger opp til følgende plan for bruk av 3. time hver tirsdag denne terminen:

Første og tredje tirsdag hver måned: basistime ledet av kontaktlærer (09.10, 23.10, 06.11, 20.11, 04.12, 18.12, 08.01)

Andre tirsdag i måneden: klasseråd ledet av tillitselev og verneombud. Denne timen brukes til å diskutere saker som gjelder klassemiljø eller saker man ønsker løftet til elevrådet, samt saker fra elevrådet som skal drøftes i klassene (16.10, 13.11, 11.12)

Fjerde tirsdag i måneden: elevrådsmøte for alle tillitselever. Alle andre elever har selvstendig arbeid (30.10, 26.11, 15.01)

 

Elevrådsstyret koordinerer arbeidet mellom elevrådsmøtene. Før første klasseråd 16. oktober må elevrådsstyret komme med en bestilling til klasserådene i forhold til hva de ønsker at klasserådene skal drøfte til elevrådet 30.10.18.

Vi ber elever og lærere prioritere å bruke 3. time tirsdagen i henhold til oppsatt plan. Dette er viktig for å få til et godt læringsmiljø med gode relasjoner, både mellom elever og mellom elever og kontaktlærer, samt legge til rette for god elevmedvirkning og elevdemokrati. Timen skal ikke brukes til andre formål.

 

 

 
Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Inger Berit Persen
Rektor
78 96 45 02