Språk

 

Siste frist for innlevering av lærebøker og pc 2019 er i dag, tirsdag 18. juni 2019

Student med sekk og bøker - Klikk for stort bilde

Alle elever må huske å levere lærebøker og kalkulator! Elevskap skal tømmes før 17. juni.
Alle som slutter, må selv om PC frikjøpes, levere PC inn før skoleslutt pga reinnstallering, garantiavtaler og utbedring av feil.

 
Elever møter sammen med klassen sin etter oppsatt plan

 

Vg3:  14. juni. 

Vg1 og Vg2:  11. - 14. juni
  

  • Alle elever må levere alle lærebøker og kalkulator.
  • Elever i Medier og Kommunikasjon skal levere inn Mac-maskinene.
  • Elever som slutter eller bytter til skole utenfor Finnmark, må levere eller frikjøpe PC.
  • Alle som slutter, må selv om PC frikjøpes, levere PC inn før skoleslutt pga reinstallering, garantiavtaler og utbedring av feil. 
  • For de som har eksamen eller annen viktig grunn for ikke å følge innleveringsplanen, er absolutt siste frist 18. juni.

                         

Frikjøp av PC (mulig for elever på alle trinn)


Elevene kan betale for frikjøp eller andre gebyrer via betalingsterminal på stedet.
Husk å ha penger på bankkortet! Priser forutsatt at tidligere gebyr er betalt:

VG1 : kr. 2064,- (gjelder de som har delbetalt ett år)              
VG2 : kr 1032,-  (gjelder de som har delbetalt to år)                 
VG3 : kr.0,- (gjelder de som har betalt engangsbeløp for 3 års leie, eller delbetalt leie for maskinen over 3 år)

 

Elevskap


Alle elevskap skal tømmes, og dette må gjøres før onsdag 17. juni.
Husk å fjerne låsen!

 

De som ikke leverer før sommerferien vil motta faktura som MÅ betales.(se kontrakt/reglement)


Erstatningsgebyr for læremidler: kr 500,- pr. bok/kalkulator.

Erstatningsfaktura for PC, se punkt 5 og 6 i kontrakten.

  • VG1 : Se kontrakt pkt 6. De som har delbetalt  5444,- minus innbetalt  beløp 2018/2019.
  • VG2 : kr 5820,- ( minus innbetalt beløp 2017/2018- 2018/2019).
  • VG3 : eventuell utestående innbetaling

Kontaktpersoner

Roy Håkon Håkonsen
IT-leder
78 96 45 20
Frøydis Totland
Bibliotekleder
78 96 47 51