Språk

 

Læreplan for utdanningsvalg elektrofag

Kursbeskrivelse

 • Vi gir deg en praktisk og teoretisk opplæring innen elektrofaget. Du får prøve ut elektrofaget gjennom enkle loddeøvelser og koblingsøvelser på brett.
 • Du få lære å bruke universalinstrument til måling av spenning, strøm og resistans.
 • Dokumentasjon av måleresultater i henhold til Ohms lov.

Målet med kurset

Du skal gjennom arbeid med praktiske oppgaver i faget bli kjent med innholdet i faget og yrker dette kan føre til.

 • Lære å lodde enkle oppgaver.
 • Legge opp, koble og sette i drift oppgave med stikkontakter, brytere og lys.
 • Kjenne til sikkerhetsregler for elektriske anlegg.
 • Du skal lære å kjenne sammenhengen mellom spenning, strøm, motstand og Ohms lov

 

Gjennomføring:

 

Dag 1            

 • Introduksjon av kurset
 • Yrkesmuligheter
 • Sikkerhetsopplæring for arbeid på sterkstrømsanlegg.
 • Lover, normer, forskrifter og hms.
 • Lab. Oppgave Ohms lov
 • Loddeoppgave
 •                 

Dag 2            

 • Lære om kabler som brukes i installasjon og tegnesymboler for å kunne lese en installasjonstegning.
 • Åpent elektrisk anlegg med bryter, stikkontakt og lamper.