Språk

 

Læreplan for utdanningsvalg service og samferdsel

Formål med gjennomføringsfasen  - fagspesifikt

I opplæringen skal elevene møte flere av kravene som stilles til profesjonell yrkesutøvelse på et grunnleggende nivå. Opplæringen skal bidra til å utvikle ferdigheter i bruk av analyseteknikker for å foreta beslutninger ved bedriftsetablering, og ved utøvelse av arbeidsfunksjoner i eksisterende virksomheter. Opplæringen skal legge til rette for samarbeid, selvstendig arbeid og praktisk anvendelse av kunnskap. Opplæringen skal legge grunnlag for entreprenørskap.

Struktur og rammer for gjennomføringsfasen

  • Elevene må gjøres kjent med begrepet forretningside og kravene til en god forretningside
  • 5 t. planlegging med vekt på forretningside, forretningsplan og markedsplan. 5 t. gjennomføring med realisering av ideen og gjennomføring av bedriftskonsept samt avslutning av virksomheten.
  • Timetall – 10 timer (5t x 2 )
  • Arbeidsmåter – mest mulig praktisk arbeid / elevengasjement

Kompetansemål

Elevene skal kunne:

  • vurdere kundegrunnlaget for en enkel forretningsidé
  • utarbeide en enkel forretningsplan i forbindelse med bedriftsetablering
  • forklare og bruke begrepene marked og markedsføring, og utarbeide en enkel markedsplan
  • beskrive hvilke sentrale elementer som kjennetegner god service og kunne gi slik service
  • bruke behovsteori og motivasjonsbegrepet til å avdekke og tilfredsstille kunders behov
  • gjennomføre et salg med aktiviteter før, under og etter et forbrukerkjøp

 


Vurdering i felles programfag

 

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven.