Språk

 

Læreplan for utdnningsvalg idrett

Kursbeskrivelse

Idrettsfag er en interessant og krevende studieretning da den gir generell studiekompetanse og spesifikk idrettskompetanse, og elevene har 35 timer undervisning per uke. Vi gir elevene en innføring i struktur og innhold på linja med hovedvekt på linjens programfag. De vil få prøve seg på praktiske aktiviteter og oppgaver alene, og sammen med våre idrettselever. Vi snakker også om hva denne utdanningen kan brukes til senere i livet (yrkesorientering).

Målet med kurset:

Gjennom teoretisk “forelesning”/samtale og praktisk prøving av enkle oppgaver skal elevene få et innblikk i hva det vil si å være idrettselev. De skal også ha fått en innføring i hvordan en planlegger egen aktivitet hvor idrettsfremgang og helse er viktig.

Gjennomføring:

Dag 1                        

  • Introduksjon/informasjon om idrettsfag
  • Deltakelse i ulike aktiviteter
  • Sammenhengen mellom teori og aktivitet/trening

Dag 2:                        

  • Yrkesorientering
  • Deltagelse på valgfritt Programfag    
  • Oppsummering, rydding og avslutning