Språk

 

Læreplan for utdnningsvalg musikk, dans og drama

Kursbeskrivelse

Vi tilbyr en innføring i fag og emner innen programområdet musikk, dans og drama.

Kurset har hovedvekt på praktisk arbeid med kompetansemål hentet fra programfagene i musikk, dans og drama på vg1. Alle elever følger undervisningsopplegg både i musikk og dramafag. Undervisningsopplegg vil variere fra år til år på bakgrunn av elevgruppens sammensetning og hvilken faglærer som utarbeider undervisningsopplegget. Enkel yrkesorientering inngår også i vårt program.

Praktisk informasjon: Elevene møter i løstsittende tøy, da de må kunne bevege seg fritt i bevegelsesaktiviteter begge dager. Elever som har eget instrument tar med seg dette begge dager.

Målet med kurset:

 

Gjennom praktiske og teoretiske oppgaver å få et lite innblikk i typiske fagoppgaver og arbeidsformer innenfor musikk, dans og drama.

Arbeide kreativt innenfor gitte rammer

Få innblikk i hvilke studiemuligheter og yrkesvalg musikk, dans og drama kan lede til.

Gjennomføring:

 

Dag 1            

  • Introduksjon
  • Praktisk arbeid med kompetansemål innen musikk- og dramafag
  • Oppsummering. Evt. inndeling i grupper til arbeid med fordypningsfag dag 2.

 

Dag 2

  • Praktisk arbeid med kompetansemål innen musikk- og dramafag
  • Yrkesorientering
  • Oppsummering, rydding og avslutning