Språk

 

NAV -veiledere

«NAV veileder i videregående skole» er et landsomfattende prosjekt i regi av Arbeids- og velferdsetaten, der Alta kommune er blant de som er innvilget tilskudd/prosjektmidler. NAV-veiledere i videregående skoler er et grep for å øke gjennomføring i videregående opplæring. 

Publisert av Frøydis Totland. Sist endret 25.02.2015

To veiledere med mange års erfaring fra jobb i NAV er ansatt i prosjektet som startet opp på Alta videregående skole i januar 2015. NAV-veilederne har et tett samarbeid med Oppfølgingstjenesten, rådgivere, helsesøster og andre aktuelle aktører. 

NAV-veilederne kan bidra med:

  • alle NAV sine tiltak og tjenester.
  • råd, veiledning og tjenester i forhold til økonomi, familie, bosituasjon, og andre vanskelige sosiale forhold.
  • informasjon og oppfølging i forhold til arbeidsliv, arbeidspraksis, eventuelt samarbeid med arbeidsgivere og bedrifter. 
  • hjelp til oppfølging og evt. søknader til NAV i elevens egen hjemkommune.

Nav-veilederne er et naturlig kontaktpunkt mellom NAV og videregående skole.
Skolen trekker NAV-veilederne inn i saker ved behov, og elevene kan også ta direkte kontakt. Tjenesten er gratis.

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Irene Wahl
Prosjektkoordinator NAV veileder i videregående skole
78 96 46 72