Språk

 

Oppfølgingstjenesten (OT)

Oppfølgingstjenesten (OT) gir råd og veiledning til unge (15 – 21 år) som står uten arbeid, og heller ikke går på videregående skole eller i lære. OT har kontor på de videregående skolene.

Publisert av Frøydis Totland. Sist endret 04.01.2017

Er du ung og uten arbeid eller utdanning?

  • OT er en gratis rådgivningstjeneste som kan kontaktes både av ungdom og foresatte.
  • Tilbudene som OT kan gi vil også være gratis.
  • OT kontakter alle ungdommer mellom 15 – 21 år som er uten skole/lære.

Hva kan OT bidra med?

Oppfølgingstjenesten (OT) kan være en viktig samtalepartner for ungdom som er usikre på hvilke muligheter de har både innenfor og utenfor videregående opplæring.

OT kan gi informasjon om ulike måter videregående opplæring kan gjennomføres på, eventuelt ved å kombinere arbeid/praksisplass og utdanning. Les mer om OT tiltak.

OT kan også samarbeide med NAV om et tilbud til deg. Det finnes ulike måter å kombinere eksempelvis praksisplass fra NAV, med fag fra videregående skole.

Ta kontakt med OT om du er usikker på hvilke muligheter du har!

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Tor Ivar Amundsen
OT
+4778964865
Anne-Kari Hermansen
PPT rådgiver/OT
78 96 46 43