Språk

 

Ny OT rådgiver

Oppfølgingstjenesten.png - Klikk for stort bilde 5. mars startet Hallgeir Johansen i stillingen som OT Rådgiver på Alta Vgs.

Det betyr en etterlengtet kapasitetsforbedring på denne delen av elevtjenestene i Alta. Tor-Ivar Amundsen vil fortsette i stillingen som OT Rådgiver, deltid.

«Det var trivelig å komme hjem igjen og jeg ser frem til å komme i inngrep med de elevene som av forskjellige årsaker har kommet i bakevja i forhold til opplæringsløpet sitt» sier Hallgeir.

Hallgeir er opprinnelig fra Alta og kom fra stilling som Nærings-og utviklingssjef i Berlevåg kommune. Han har bred erfaring fra privat og offentlig sektor.

Oppfølgingstjenesten arbeider med og for ungdom som har rett til videregående opplæring til og med det året de fyller 21 år. Oppfølgingstjenesten skal kontakte elever som

  • ikke har søkt videregående opplæring
  • ikke har tatt imot tildelt elev- eller læreplass
  • har avbrutt opplæringen før den er ferdig
  • ikke er i arbeid
  • har tapt opplæringsretten som følge av vedtak om bortvisning for resten av skoleåret eller heving av lærekontrakten/opplæringskontrakt

Oppfølgingstjenesten skal være behjelpelig med å formidle tilbud om opplæring, arbeid eller kompetansefremmende tiltak, eventuelt en kombinasjon av disse. Opplæringen skal så langt som mulig føre fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse.

Oppfølgingstjenesten samarbeider med fylkeskommunale, kommunale og statlige instanser som også har ansvar for ungdom.

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Hallgeir Johansen
OT -Rådgiver
78 96 45 48